Medlemskort

Ett enkelt medlemskort

Medlemskortet består av två delar, en del till medlemmen och en del som behålls för kontroll och uppföljning. Medlemskortet fylls i förhand för enkel hantering av medlemmar, medlemsregister och medlemskort.

Medlemkorten kan självfallet tryckas med föreningsnamn och andra specifika uppgifter.

Information

Satsstorlek: Block om 25 medlemskort

Färger:

(Gul och grön)

Möjligheter: Medlemskorten kan tryckas med specialtext

Leveranstid: Medlemskort finns för omgående leverans och vid specialtryck är leveranstiden minst 5 arbetsdagar
Kategorier