Lotto 75

Spelet där man väljer sina lyckonummer

Lotto 75 fungerar precis som Lotto. Spelaren kryssar i 7 nummer på sin Lottobong, lämnar originalet till arrangören och behåller kopian till spelet.

Bongens spelinsats bestämmes av arrangören och trycks på bongen. Vinstplanen görs upp efter antalet sålda bongar.

Vinst kan väljas att utgå på 4, 5, 6 eller 7 rätt. Jackpot för Lotto 75 bör väljas mellan 22-26 utrop med hänsyn till antalet sålda bongar och jackpotens storlek.

Information

Satsstorlek: levereras i satser om 1002-blad med av tillståndsmyndigheten beslutad text, samt med löpande numrering.

Bricknumrering: Nr 1-75

Färger:
○ (Vit)

Leveranstid: 5 arbetsdagar. Önskas brickorna tidigare än 5 arbetsdagar debiteras en expressavgift.

LN-nummer: LN BB 077
Kategorier