Med anledning av Covid-19


Coronaviruset COVID-19 fortsätter att spridas och i nuläget är det svårt att överblicka vilka konsekvenser utbrottet kommer att få. Sandéns tar situationen på största allvar och arbetar aktivt med förebyggande åtgärder enligt vår pandemiplan för att minera riskerna för våra medarbetare, kunder och leverantörer.

Vår fokus är att skydda våra medarbetare och kunder, men även att ta vårt samhällsansvar och förhindra ytterligare smittspridning. Våra anställda får information om den aktuella situationen och riktlinjerna som folkhälsoinstitutet går ut med för att skydda allas hälsa och säkerhet via vårt intranät. Vi väljer att minimera antalet fysiska möten och ses helst virtuellt under den tiden som detta extrema läge är aktuellt. En del medarbetare jobbar hemifrån. De kontakter som inte går att undvika, leveranser och transporter till exempel, sker i så stor utsträckning som möjligt utomhus.

Vi tar emot beställningar som vanligt via telefon eller mail. Beställ gärna det ni behöver med god framförhållning. Vi vet att vi har personal nu, men vi vet inte hur det ser ut framöver. Vi kan heller inte vara säkra på att vi kan få hem material inom normalt tidsintervall och framöver kan leveranstiderna därför vara längre än normalt.

Tveka inte att kontakta din säljare om du har några frågor kring något av detta eller en beställning som vi för närvarande hanterar. Vi gör allt vi kan för att möta våra kunders behov i denna situation.

Martin Sandén