Lokala lotterier ger mest till förmånstagaren


Charity Rating är en oberoende intresseorganisation vars uppdrag är att granska hur de ideella organisationerna arbetar och hur de hanterar de medel som samlas in genom olika insamlingsaktiviteter. Man har bland annat gjort en jämförelse mellan olika spel och lotterier på den svenska spelmarknaden och undersökt hur stor andel av omsättningen som gått till vinster, driftskostnader samt förmånstagare. Denna jämförelse visar att lokala lotterier är den spelform som ger i särklass störst utdelning till förmånstagarna. Hela 48% av de lokala lotteriernas omsättning gick till förmånstagarna. Detta är det ingen av de andra spelformerna som ens kommer i närheten av. Siffrorna är från 2007 men bör ge en relativt god bild av hur det även ser ut idag.