Krisen i Ukraina


Sandéns har i dagarna skänkt 25 000 kronor till UNHCR och 25 000 kronor till Röda Korset som stöd för deras arbete med krisen i Ukrina